Ponzio Polska
Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

Ekonomiczne rozwiązania

Opracowaliśmy zestaw rozwiązań „ECO”, które polegają na zmianach konstrukcyjnych w systemach aluminiowych. Dzięki temu można zredukować koszty wykonania danej konstrukcji, zachowując przy tym optymalne parametry techniczne.

Ponzio PE78N ECO - to ekonomiczna wersja okna stworzona na bazie systemu PE78N. Wprowadzenie drobnych zmian konstrukcyjnych oraz nowych akcesoriów pozwoliło obniżyć koszty wykonania konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich właściwości technicznych.
W systemie zastosowano: nowe skrzydła okienne z rowkiem okuciowym PVC i EURO, modyfikację ościeżnic - płaska przekładka po stronie zewnętrznej, nową uszczelkę centralną z EPDM, nakładkę uszczelki centralnej poprawiającą parametry termiczne (zastosowanie opcjonalne). Montaż nakładki jest uproszczony, ponieważ nie wymaga łączenia w narożnikach. System pozwala też na różne warianty izolacyjności termicznej, w zależności od zastosowanych wkładów izolacyjnych.