Ponzio Polska
Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

Ponzio - Partnerem Strategicznym VIII edycji Programu Builder for the Young Architects i Builder for the Young Engineers

Firma Ponzio po raz kolejny uczestniczy w roli Partnera Strategicznego konkursu, wspierając tym razem kompleksowo zarówno młodych architektów, jak i inżynierów.
Program edukacyjny organizowany na szeroką skalę przez czasopismo Builder skupia dziś już łącznie ponad 10 tysięcy młodych architektów i inżynierów.
Dzięki temu możemy dotrzeć do tak dużego grona młodych ludzi i na progu kariery zawodowej edukować ich, wyposażać w wiedzę nt. stolarki aluminiowej oraz służyć wsparciem podczas przygotowywania projektów konkursowych.
Mamy świadomość jak ważne są spotkania z przyszłymi uczestnikami naszego zawodowego życia, którzy dzięki nam mają dostęp do nowych rozwiązań oraz wiedzę, jak właściwie je wykorzystać w swoich pracach konkursowych, a w przyszłości również na budowach.