Historie
2023

Společnost nyní

Společnost nyní
2021

Uvedení vertikální lakovací linky do provozu 

2020

Zprovoznění nové haly s kancelářským zázemím pro technické oddělení2017

Zahájení výstavby dalšího výškového skladu s vertikální lakovací linkou a výrobně - zaměstnaneckou a kancelářskou budovou

2012

Zahájení provozu nového skladu s příslušenstvím

2010

Zastřešení prostoru mezi halami

2007

Zahájení provozu na výrobu prototypů

2005

Přístavba administrativní budovy - změna výškové úrovně a termomodernizace

2003

Zprovoznění dalšího skladu a kancelářských prostor (technické oddělení)

1999

Přístavba administrativní budovy - změna výškové úrovně1995

Vytvoření prvního skladu profilů a příslušenství 

1994

Výstavba sídla společnosti Ponzio v Cekanově