Soubor výrobků určených k výrobě zábradlí typu portfenetr se skleněnou výplní systému PONZIO FB51 na hliníkových okenních a fasádních systémech PONZIO.

Charakteristika

 • možnost výroby konstrukcí, které fungují jako zábradlí chránící před vypadnutím a které jsou určeny pro použití v oknech typu portfenetr montovaných do výkladců a fasád.
 • Systém FB51 se vyznačuje vzdušným vzhledem, snadnou montáží a univerzálností, možností zhotovení jednoho pole či dvou polí zábradlí
 • systém umožňuje použití celé řady fasádních krycích lišt  PONZIO PF152.
 • uchycením v ose fasádního sloupku - získáme nepřerušenou souvislou linii krycí lišty sloupu.
 • na výběr jsou 3 typy ocelových systémových uchycovacího prvků: šrouby, vruty, nýty.
 • díky možnosti použití různých výplňových paketů z tvrzeného a vrstveného skla: ESG55.4, ESG66.4, ESG88.4, ESG1010.4  je možné zvolit* podle: požadované šířky a výšky typ skleněné výplně. Vnější rozměry sad vrstveného tvrzeného skla (4 PVB fólie), které tvoří výplň zábradlí, se musí vejít do níže popsaných rozměrů:
 • šířka skleněné výplně - od 500 mm do 2000 mm,
 • výška skleněné výplně - od 1000 mm do 1350 mm.
 • Systém je možné použít jako ochranu povrchů zařazených do kategorie použití A, B nebo C1-C4 podle normy PN-EN 1991-1-1:2004. Již dnes mohou autorizovaní výrobci splnit zákonné požadavky a označit zábradlí toutou značkou

* Správný výběr sestavy a výplně by měla provést osoba s odpovídajícími zkušenostmi a kvalifikací, která zohlední všechny možné vnější a technologické faktory, podmínky montáže, konstrukční specifikaci objektu, zatížení působící na zábradlí a další faktory, které mohou ovlivnit únosnost a životnost hotového výrobku. Schválení produktu k uvedení na trh je podle čl. 10 odst. 1 zákona o stavebních výrobcích. Toto technické řešení musí být akceptováno projektantem. Výrobce musí vypracovat dokument DTR, ve kterém uvede rozsah technických kontrol a jejich četnost.

 • Hliníkové profily EN AW-6060 T66 podle PN-EN 573-3 stan T66 podle PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 podle normy DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
 • Těsnění Vyrobeno ze syntetického kaučuku EPDM dle normy 7863 a normy vytvořené podle ISO 3302-01, E2