Systém s tříkomorovou konstrukcí, určený pro vnitřní nebo vnější protipožární příčky.

Charakteristika

 • inovativní způsob zasklení jednostrannou zasklívací lištou - na druhé straně může plocha skla tvořit s křídlem téměř jednu rovinu
 • kratší doba výroby a montáže než u dvoulištového zasklívacího provedení
 • snadná montáž skla pomocí posuvných přítlačných prvků
 • ochrana proti odtržení ohnivzdorné pásky při montáží v drážce
 • mnoho variant provedení dveřních křídel
 • možnost zhotovení velkorozměrových konstrukcí
 • možnost zhotovení kouřotěsných konstrukcí
 • možnost zhotovení vnitřních a vnějších dveří na východech a únikových cestách.
 • možnost kombinace s dalšími protipožárními systémy EI30 a EI60 při použití stejné hloubky průřezu profilu 78 mm.
 • možnost kombinace s protipožárními systémy EI120 pomocí adaptivních sekcí.
 • řešení, na které se vztahuje platná klasifikace požární odolnosti a národní technické posouzení

 • Hliníkové profily EN AW-6060 podle PN-EN 573-3 stan T66 podle PN-EN 515
 • Hloubka rámu 78 mm
 • Hloubka křídla 78 mm
 • Výplně jednoduché zasklení s protipožárními vlastnostmi, mnohonásobná zasklení: PN - EN 1279-1, PN - EN 1279-5, neprůhledné desky: podle národního technického posouzení, klasifikace požární odolnosti nebo klasifikačních zpráv. 37 – 62 mm
 • Zvuková izolace

  s jednoduchým zasklením o tl. 17 mm s protipožárními vlastnostmi: podle indexu: wg wskaźnika RA1 – 35 dB, RA2 – 35 dB, RW – 37 dB

 • Kouřotěsnost

  třída Sa a S200 dle PN-EN 13501-2

 • Národní technické osvědčení

  ITB-KOT-2017/0351 - "Vnitřní protipožární a/nebo kouřotěsné dveře, protipožární okna a sestava výrobků pro zhotovení vnitřních a vnějších protipožárních stěn systému PONZIO PE78EI z hliníkových profilů s přerušovačem tepelného mostu"