Zkoušeno v souladu s platnou produktovou normou PN-EN 16361 + A1 s přihlédnutím k bezpečnostním požadavkům na použití PN-EN 16005.

 • nová konstrukce posuvných dveří systému PONZIO s automatickým pohonem ESCO byla navržena tak, aby splňovala nejvyšší bezpečnostní standardy zahrnuté v normě PN-EN 16005
 • díky použití modifikátorů zasklení z vnější strany je možné posunout  plochu zasklení bočních světlíků směrem dovnitř konstrukce
 • systém byl podroben sérii zkoušek v souladu s normou výrobku PN-EN 16361 + A1
 • systém úspěšně prošel následujícími testy požadovanými normou: odolnost, výdrž a také funkčnost a užitnost
 • testováno na milion cyklů otevření a zavření
 • ochrana přiskřípnutí prstů

 • Hliníkové profily EN AW-6060 T66 dle PN-EN 573-3 stan T66 dle PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 podle normy DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
 • Vodotěsnost E600
 • Odolnost vůči nárazovým silám PPD3 (1000 000 cyklů)
 • Odolnost proti vloupání Třída RC2 dle PN-EN 1627
 • Osvědčení a certifikáty kvality

  Podle normy výrobku PN-EN 16361+A1