Drzwi o najwyższej izolacyjności termicznej

22 czerwca 2022 | 1 min.

drzwi o najwyższej izolacyjności termicznej

Do systemu okien o najwyższej izolacyjności ter­micznej Ponzio PE96 dołączył również system drzwi. To najcieplejszy z systemów drzwiowych firmy Ponzio o współczynniku Ud od 0,8 W/(m2K). Dzięki zaawansowanemu systemowi doszczelnienia centralnego uzyskano bar­dzo dobre parametry wodoszczelności oraz infiltracji powietrza. System pozwala na wykonanie konstrukcji o dużych gabarytach. Daje także możliwość wykonania drzwi panelowych z rozwiązaniem antybimetalicznym, co oznacza, że pozwalają one na prawidłowe funkcjono­wanie okuć drzwiowych przy bardzo dużych różnicach temperatury.

Produkt - Ponzio PE96HI drzwi płaszczowe