Ponzio partnerem Kongresu Stolarki Polskiej

31 maja 2022 | 1 min.

ponzio partnerem kongresu stolarki polskiej

Firma Ponzio przyjęła zaszczytne miano Partnera Strategicznego XII Kongresu Stolarki Polskiej, współtworząc najważniejsze wydarzenie branży budowlanej. O jego randze świadczyła bardzo wysoka frekwencja, na spotkanie w Warszawie w dniu 26 maja przybyło ok. 300 przedstawicieli naszego sektora gospodarki.

Organizator Kongresu – Związek POiD zadbał o wysoki poziom merytoryczny spotkania zapraszając do udziału znakomitych prelegentów: m.in. ekspertów z dziedziny ekonomii, ekologii, marketingu w odniesieniu do tematyki branży budowlanej. Kongres obfitował więc w wiele interesujących dyskusji, inspiracji, prezentował najnowsze trendy, rozważał szanse i zagrożenia w obecnej sytuacji. Wokół najbardziej aktualnych tematów skupił przede wszystkim praktyków branży - przedstawicieli firm i instytucji budowlanych.
Ponzio - jako firma z 28-letnim doświadczeniem - mając na uwadze ciągły rozwój zarówno swojego przedsiębiorstwa, jak i całej branży, z przekonaniem angażuje się w inicjatywy wspierające i integrujące całe środowisko, zwłaszcza wobec niepokojących perspektyw, jakie niosą obecne czasy.