Historia
2022

Firma teraz

Firma teraz
2021

Oddanie do użytku pionowej linii lakierniczej

2020

Oddanie do użytku nowej hali wraz z zapleczem biurowym dla dz. technicznego2017

Rozpoczęcie budowy kolejnego magazynu wysokiego składowania wraz z pionową linią lakierniczą i budynkiem produkcyjno-socjalno-biurowym

2012

Rozpoczęcie funkcjonowania nowego magazynu akcesoriów

2010

Zadaszenie placu pomiędzy halami

2007

Rozpoczęcie funkcjonowania prototypowni

2005

Rozbudowa budynku biurowego - zmiana elewacji i termomodernizacja

2003

Oddanie do użytku kolejnego magazynu i części biurowej (dział techniczny)

1999

Rozbudowa budynku biurowego - zmiana elewacji1995

Powstanie pierwszego magazynu na profile i akcesoria

1994

Budowa siedziby Ponzio w Cekanowie