Symetryczny system o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji drzwiowych.

 • konstrukcja profili współpłaszczyznowych (luz wrębowy - 18 mm) 
 • jedna ościeżnica zarówno do drzwi otwieranych do wewnątrz, jak i na zewnątrz
 • zastosowane profilowane przekładki termiczne o szerokości 50 mm pozwoliły na uzyskanie bardzo wysokiej izolacyjności termicznej od Uf = 1,2W/(m2K)
 • bardzo dobre parametry fizyczne nowego systemu potwierdzają raporty uzyskane w instytucie IFT ROSENHEIM
 • dzięki zastosowaniu uszczelki centralnej uzyskujemy bardzo dobre parametry wodoszczelności oraz infiltracji powietrza
 • skrzydła drzwi zlicowane z ościeżnicą
 • możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach
 • wiele połączeń narożnych
 • nowa uszczelka domykowa posiada duży zakres pracy, niweluje błędy wykonawcze i montażowe
 • możliwość wykonania niewidocznych odwodnień skrzydła

 • Kształtowniki aluminiowe EN AW-6060 T66 wg PN-EN 573-3 stan T66 wg PN-EN 515 Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1
 • Uszczelki Z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg ISO 3302-01, E2
 • Głębokość ościeżnicy 96 mm
 • Głębokość skrzydła 96 mm
 • Wypełnienia szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne o grubości: skrzydło: 31 - 66 mm
 • Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg. EN 12207:2016-12
 • Wodoszczelność klasa E750 wg. EN 12208:1999-11
 • Izolacyjność termiczna Uf od 1,2 W/m2K, Ud = 0,8 W/m2K (obliczono dla drzwi: L 1230 x H 2180 mm, Ug = 0,5 W/m2K, szyba dwukomorowa).